Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

F.U.H. FEMAT SERWIS ZBIGNIEW FELISZOWSKI będzie przetwarzał twoje dane osobowe zgodnie z regulaminem opisanym w pkt. poniżej

1. Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych?
“Administratorem danych osobowych jest firma F.U.H FEMAT SERWIS Zbigniew Feliszowski .41-945 Piekary śląskie ul. Tarnogórska 9.

2. Jak się możesz skontaktować z administratorem danych które nam udostępniasz
Proces przetwarzania danych osobowych nadzoruje Femat Serwis z którym możesz się kontaktować pod adresem mailowym: biuro@femat.pl, pisemnie wysyłając wiadomość na adres Femat Serwis 41-945 Piekary śląskie ul. Tarnogórska 9

3. Kiedy przetwarzam Twoje dane osobowe?

 • w celu przygotowania oferty handlowej
 • w celu wystawienia dokumentów handlowych
 • w celu potwierdzenia przyjęcia urządzeń do serwisu
 • w celu kontaktu z Tobą

4. Jakie dane przetwarzamy ?

Przetwarzamy tylko te dane które nam przesłałeś

5.W jakim celu F.U.H FEMAT SERWIS Zbigniew Feliszowski przetwarza Twoje dane osobowe ?

 • w celu promocji produktu lub usługi
 • w celu obsługi reklamacyjnej
 • w celu odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy
 • zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń
 • Wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych
 • Realizacje wysyłek towarów oraz wysyłek dokumentów księgowych.
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania z naszej strony internetowej czy zapytania mailowe

6.Dane osobowe będziemy przetwarzał do czasu sprzeciwu osoby której dane dotyczą na podstawie uzasadnionego interesu prawnego

7. Komu F.U.H FEMAT SERWIS Zbigniew Feliszowski może udostępniał Twoje dane osobowe?

 • operator telekomunikacyjny ( w celu kontaktu telefonicznego z Tobą )
 • bank lub inny operator płatności
 • gdy ma to na celu realizacją Twojego zamówienia lub usługi
 • Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom, które realizują dla nas określone usługi, takie jak: obsługa i wsparcie technologii, księgowości
 • Podmioty, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, przetwarzają je wyłącznie na cele F.U.H FEMAT SERWIS Zbigniew Feliszowski

8. Jak długo F.U.H FEMAT SERWIS Zbigniew Feliszowski będzie przetwarzał Twoje dane osobowe ?

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane najkrócej jak to tylko możliwe
 • Dla celów podatkowych i rachunkowych Twoje dane osobowe będziemy przetwarzał przez okres 5 lat po roku, w którym miało miejsce zdarzenie (np. płatność faktury). W pozostałym zakresie Twoje dane będziemy przechowywał do momentu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych lub wycofasz zgodę.

9.Czy musisz podawać swoje dane osobowe firmie F.U.H FEMAT SERWIS Zbigniew Feliszowski

 • podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe
 • bez podania danych osobowych nie możemy świadczyć dla Ciebie usług
 • Podanie danych w zakresie nazwy firmy (lub imienia i nazwiska Klienta), adresu i numeru NIP jest wymogiem ustawowym, aby można było wystawił fakturę za zakupy. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych jest wymogiem umownym. Brak podania takich danych uniemożliwi rejestrację Klienta. W pozostaćym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

10. Każdy użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego jeżeli uzna że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO

11. Nie przetwarzam Twoich danych w sposób zautomatyzowany

12. F.U.H FEMAT SERWIS Zbigniew Feliszowski zobowiązuje się

 • dołożyć wszelkich starań przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami RODO
 • zabezpieczyć powierzone dane poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych.

13. F.U.H FEMAT SERWIS Zbigniew Feliszowski nie przekazuje powierzonych danych do państwa trzeciego